O nadácii

O nadácii

Nadácia AMICITIA je účelovo vytvoraná organizácia ľudí, ktorí hľadajú popri svojich náročných pracovných aktivitách, aj ďalšiu formu sebarealizácie. Touto činnosťou je tvorenie nových nemateriálnych hodnôt a pomoc ľuďom s handicapmi pri návrate do plnohodnotného života. Názov nadácie je latinského pôvodu a vo voľnom preklade znamená priateľstvo. V tomto duchu aj Nadácia AMICITIA pracuje.

Zameriavame sa na cielené charitatívne projekty, pre konkrétnych ľudí v núdzi.

Neorganizujeme verejné zbierky a všetky zdroje nadácie pochádzajú priamo od jej členov. Zdroje nadácie sú využívané na základe uváženého rozhodnutia správnej rady a transparentne.

Partnermi nadácie sú úspešné osobnosti zo spoločenského, kultúrneho a podnikateľského života, úspešné obchodné spoločnosti.

Všetkým partnerom ďakujeme ...